Spelansvar

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och istället skapar problem. Det vill vi motverka och arbetar därför aktivt med spelansvar.

Risken för spelberoende ökar ju tidigare man börjar spela. Därför tycker vi att det känns högst väsentligt att förebygga spelproblem genom att höja debutåldern. Därför har vi 18-årsgräns i våra lotterier. Det är även viktigt att på ett lättbegripligt sätt informera om villkoren bakom spelen, exempelvis faktiska vinstmöjligheter och skillnaden mellan slump och sannolikhet.

Spelberoende

Stödlinjen

Det finns hjälp att få för den som upplever problem med sitt eget eller närståendes spelande. Statens folkhälsoinstitut finansierar Stödlinjen för spelare och anhöriga. Att ringa 020-81 91 00 kan vara en bra startpunkt för dig som vill veta mer.
Läs mer på Stödlinjens hemsida

Behandling

I Sverige finns ett antal behandlingshem för spelberoende. De behandlingsmodeller som vanligtvis används bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och tolvstegsmodellen. Utvärderingar visar att behandling där KBT är grunden ger bäst resultat.

Självhjälpsgrupper

På ett möte hos en självhjälpsgrupp kan den som har problem med spel få stöd och råd. Grupperna finns på många ställen i landet och har regelbundna möten. Det finns två olika organisationer som har självhjälpsgrupper för spelare och anhöriga i Sverige: Spelberoendes riksförbund (SBRF) och Anonyma spelberoende (GA). Besök gruppernas webbsidor för information om grupper och mötestider.